IMG_3240

คุณครูบี๋

ฟูมฟักเเละให้การช่วยเหลือเด็ก ๆ ทุกคนอยู่เสมอ การเรียนอย่างมีความสุขคือสิ่งที่ครูบี๋ให้ความสำคัญค่ะ

Other Members