Back
Showing 1-10 of 90 results

กิจกรรรม​ TKS Cover Dance​ Contest

September 24, 2023
0

กิจกรรรม​ TKS Cover Dance​ Contest นักเรียนได้ประกวดเต้นตามเพลงที่ชอบ เเสดงความสามารถด้วยความมั่นใจ​มีเพื่อนๆมาให้กำลังใจ​มากมาย​ค่ะ READ MORE

กิจกรรม “Freestyle Friday”

September 24, 2023
0

กิจกรรม “Freestyle Friday” กิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ แต่งตัวมาโรงเรียนตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเปิดมุมมองทางความคิดอย่างอิสระ เด็ก ๆ ทุกคนแต่งตัวอย่างมั่นใจ และตื่นเต้นที่ได้เห็นเพื่อน ๆ ในมุมมองที่แปลกใหม่ READ MORE

บรรยากาศการขายสินค้าของนักเรียนสมาชิก ‘ผู้จำหน่ายสินค้าในโครงการตลาดต้นรัก’

September 24, 2023
0

บรรยากาศการขายสินค้าของนักเรียนสมาชิก ‘ผู้จำหน่ายสินค้าในโครงการตลาดต้นรัก’ เพื่อหารายได้พิเศษและฝึกทักษะชีวิต ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ นักเรียนคนใดสนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ครูประจำชั้นครับ READ MORE

เด็ก ๆ ระดับชั้นอนุบาลเรียนรู้เกี่ยวกับอ้อย ในหน่วยโครงงานอ้อย รับชมวิธีการทำน้ำอ้อย และร่วมทานน้ำอ้อยแสนอร่อย

September 24, 2023
0

เด็ก ๆ ระดับชั้นอนุบาลเรียนรู้เกี่ยวกับอ้อย ในหน่วยโครงงานอ้อย รับชมวิธีการทำน้ำอ้อย และร่วมทานน้ำอ้อยแสนอร่อยค่ะ READ MORE

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2566

September 16, 2023
0

15 กันยายน 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม ณ วัดป่าท่าตูม วิทยากรโดย พระอาจารย์เก่ง คัมภีโร และพระมหาอำคา วรปัญโญ READ MORE

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นเตรียมอนุบาล

September 16, 2023
0

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นเตรียมอนุบาล ผู้ปกครองเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พบปะครูประจำชั้น ผู้บริหาร เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเด็ก ๆ ค่ะ ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ใส่ใจและเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เราจัดขึ้น เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาเด็ก ๆ ของเราให้เป็น “คนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข“ #TKSSchoolVisit2023 #อนุบาลทองอุ่น #บ้านแห่งความสุขอบอุ่นและปลอดภัย READ MORE

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นอนุบาล 1 ห้อง Apple

September 16, 2023
0

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นอนุบาล 1 ห้อง Apple ผู้ปกครองเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พบปะครูประจำชั้น ผู้บริหาร เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเด็ก ๆ ค่ะ ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ใส่ใจและเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เราจัดขึ้น เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาเด็ก ๆ ของเราให้เป็น “คนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข“ #TKSSchoolVisit2023 #อนุบาลทองอุ่น #บ้านแห่งความสุขอบอุ่นและปลอดภัย READ MORE

KGL Contest English Olympiad Results 2023: Stage 1 (THAILAND)

September 16, 2023
0

KGL Contest English Olympiad Results 2023: Stage 1 (THAILAND) ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายแทนคุณ สีตะริสุ การแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก สำหรับเยาวชนอายุ 6-18 ปี ครั้งที่ 9 READ MORE

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นอนุบาล 1 ห้อง Bilingual Program

September 16, 2023
0

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นอนุบาล 1 ห้อง Bilingual Program ผู้ปกครองเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พบปะครูประจำชั้น ผู้บริหาร เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเด็ก ๆ ค่ะ ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ใส่ใจและเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เราจัดขึ้น เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาเด็ก ๆ ของเราให้เป็น “คนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข“ #TKSSchoolVisit2023 #อนุบาลทองอุ่น #บ้านแห่งความสุขอบอุ่นและปลอดภัย READ MORE

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นอนุบาล 2 ห้อง Strawberry

September 16, 2023
0

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นอนุบาล 2 ห้อง Strawberry ผู้ปกครองเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พบปะครูประจำชั้น ผู้บริหาร เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเด็ก ๆ ค่ะ ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ใส่ใจและเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เราจัดขึ้น เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาเด็ก ๆ ของเราให้เป็น “คนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข“ #TKSSchoolVisit2023 #อนุบาลทองอุ่น #บ้านแห่งความสุขอบอุ่นและปลอดภัย READ MORE