Back

วันพ่อแห่งชาติ

December 5, 2023
0

คณะครูโรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม READ MORE

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ NT

December 5, 2023
0

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ NT ในสัปดาห์นี้ติวเข้มภาษาไทย โดยคุณครูพลอย และติวเข้มคณิตศาสตร์ โดยคุณครูกุ้งค่ะ เด็ก ๆ ได้ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและนำเทคนิควิธีมาใช้ในการทำข้อสอบค่ะ READ MORE

คุณครูอุไรลักษ์ บุญมี และคุณครูชัยวิวัฒน์ สีหะวงษ์ เข้าร่วมอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

October 22, 2023
0

คุณครูอุไรลักษ์ บุญมี และคุณครูชัยวิวัฒน์ สีหะวงษ์ เข้าร่วมอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเชียงปุมชั้น 3 สพป.สุรินทร์เขต 1 READ MORE

ผู้บริหารและคณะครูระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ ค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

October 22, 2023
0

ผู้บริหารและคณะครูระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ ค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “นวัตกรรมออกแบบสตรีมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับเด็กปฐมวัย” จัดโดย สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2566 READ MORE

TKS Outing 2023

October 22, 2023
0

TKS Outing 2023 กิจกรรมบูสท์พลังของทีมอนุบาลทองอุ่น ทบทวนการปฏิบัติงานของภาคเรียนที่ผ่านมาและวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก ๆ ในปีการศึกษาหน้า ณ จันท์เอ๋ย จันทร์ โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี READ MORE

Teacher’s ENGLISH FUN DAY

October 22, 2023
0

Teacher’s ENGLISH FUN DAY กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นผ่านกิจกรรม Active Learning เสริมความมั่นใจในการสื่อสาร จัดกิจกรรมโดย Teacher ของเราทั้ง 7 คน จะสนุกแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะ READ MORE

ENGLISH FUN DAY 2023 ของนักเรียนชั้นอนุบาล ห้อง Bilingual Program

October 9, 2023
0

ENGLISH FUN DAY 2023 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล ห้อง Bilingual Program ในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ เสริมความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และทำให้ผู้เรียนรักภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้เด็ก ๆได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ ความสนุกสนานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภายในงานจะสนุกแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะ READ MORE  

ENGLISH FUN DAY 2023 ป.1-6 ห้อง Bilingual Program และ Smart English Program

October 9, 2023
0

ENGLISH FUN DAY 2023 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้อง Bilingual Program และ Smart English Program ในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ เสริมความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และทำให้ผู้เรียนรักภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้เด็ก ๆได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ ความสนุกสนานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภายในงานจะสนุกแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะ READ MORE