จินตคณิต

     จินตคณิต เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองทั้งสองซีก โดยใช้ตัวเลขและลูกคิดเป็นสื่อในการเรียนการสอน ผลที่ได้จากการเรียนจินตคณิตนั้น น้อง ๆ จะมีสมาธิที่ดีขึ้นมาก สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในเวลาที่นานขึ้น เพราะการเรียนจินตคณิตเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพซึ่งต้องใช้ความนิ่งของสมาธิค่อนข้างมาก เป็นการสร้างภาพของลูกคิดขึ้นในสมอง ในขณะเดียวกันนั้น สมองทั้งสองฝั่งซึ่งใช้ในการเรียนจินตคณิต จะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เป็นการเตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน 

     โรงเรียนอนุบาลทองอุ่นได้เพิ่มหลักสูตรจินตคณิตเข้ามาในปีการศึกษา 2563 โดยเริ่มต้นกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลจากการเรียนพบว่า เด็กๆมีสามาธิและจดจ่อกับสิ่งที่ทำมากขึ้น เป็นผลให้ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้ทำการเพิ่มหลักสูตรให้กับอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6