Teacher Air

คุณครูแอร์

ดูแลเอาใจใส่เด็ก ๆ ทุกคนด้วยความรัก มุ่งเน้นจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข เเล้วพบกันที่ห้องเรียนชั้นอนุบาล 3 กับครูเเอร์นะคะ

Other Members