Teacher Poom

คุณครูปุ้ม

สอนตามความพร้อมของเด็ก ช่วยเหลือและส่งเสริมตามพัฒนาการของแต่ละบุคคล ด้วยความรัก มาเรียนอนุบาล 2 กับครูปุ้มนะคะ

Other Members