Back

เรียนออนไลน์แนวใหม่-เน้นสนุกและของรางวัล

ประชาสัมพันธ์ถึงพี่ๆ ป.1-6
➡️การเรียนออนไลน์สัปดาห์หน้า
✅ เรียนสนุกมากขึ้น
✅ การบ้านลดลง
✅ มีของรางวัลแจกทุกห้องเรียน
? บ้านไหนที่ยังไม่พร้อมเรื่องเรียนออนไลน์กรุณาติดต่อเรานะคะ