Back

เตรียมต้อนรับเด็กๆกลับมาเรียนแบบ on-site

ปรับปรุงสนามฝั่งอาคารประถมฯ เตรียมต้อนรับเด็กๆกลับมาเรียนแบบ on-site ช่วงนี้ที่เราต้องเรียน online อยู่ที่บ้าน ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ เราทุกคนจะต้องกลับมาเรียนอย่างปลอดภัย ❤️