Back

ผู้บริหารและคณะครูระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ ค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้บริหารและคณะครูระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ ค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “นวัตกรรมออกแบบสตรีมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับเด็กปฐมวัย”
จัดโดย สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2566