Back

ยินดีกับ TKS 10

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่ะ และขอเป็นกำลังใจให้กับ TKS รุ่นที่ 10 ทุกคนค่ะ