Back
User Avatar tks

ยินดีกับ TKS 10

June 6, 2021
0

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่ะ และขอเป็นกำลังใจให้กับ TKS รุ่นที่ 10 ทุกคนค่ะ