Teacher Folk

คุณครูโฟล์ค

ประวัติศาสตร์คือการเรียนรู้เรื่องราวในอดีตเพื่อทำให้ปัจจุบันนั้นดีขึ้น เราจะมาศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ไปด้วยกันครับ

Other Members