Back

Fashion Show Recycled Materials ของเด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง Camel

Fashion Show Recycled Materials ของเด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง Camel เด็ก ๆ ได้ร่วมกัน Design ตามจินตนาการของตนเอง ซึ่งเด็ก ๆ แต่ละกลุ่มมีแรงบันดาลใจในการทำชุดที่แตกต่างกัน ทำให้เด็ก ๆ ของเรามีความกล้าแสดงออก และส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์กล้าที่จะคิดนอกกรอบ