Back

การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 “การแข่งขันรถพลังงานลมจากลูกโป่ง”

🔴 ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 “การแข่งขันรถพลังงานลมจากลูกโป่ง”

READ MORE