Back
Showing 1-10 of 214 results

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นอนุบาล 3 ห้อง Sunflower

September 12, 2023
0

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นอนุบาล 3 ห้อง Sunflower ผู้ปกครองเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พบปะครูประจำชั้น ผู้บริหาร เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเด็ก ๆ ค่ะ ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ใส่ใจและเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เราจัดขึ้น เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาเด็ก ๆ ของเราให้เป็น “คนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข“ #TKSSchoolVisit2023 #อนุบาลทองอุ่น #บ้านแห่งความสุขอบอุ่นและปลอดภัย READ MORE

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นอนุบาล 3 ห้อง Bilingual Program

September 12, 2023
0

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นอนุบาล 3 ห้อง Bilingual Program ผู้ปกครองเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พบปะครูประจำชั้น ผู้บริหาร เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเด็ก ๆ ค่ะ ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ใส่ใจและเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เราจัดขึ้น เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาเด็ก ๆ ของเราให้เป็น “คนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข“ #TKSSchoolVisit2023 #อนุบาลทองอุ่น #บ้านแห่งความสุขอบอุ่นและปลอดภัย READ MORE

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง Giraffe และห้อง Butterfly

September 4, 2023
0

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง Giraffe และห้อง Butterfly ผู้ปกครองเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พบปะครูประจำชั้น ผู้บริหาร เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเด็ก ๆ ค่ะ ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ใส่ใจและเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เราจัดขึ้น เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาเด็ก ๆ ของเราให้เป็น “คนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข “ #TKSSchoolVisit2023 #อนุบาลทองอุ่น #บ้านแห่งความสุขอบอุ่นและปลอดภัย …

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง Bilingual Program และ Dolphin

September 4, 2023
0

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง Bilingual Program และ Dolphin ผู้ปกครองเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พบปะครูประจำชั้น ผู้บริหาร เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเด็ก ๆ ค่ะ ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ใส่ใจและเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เราจัดขึ้น เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาเด็ก ๆ ของเราให้เป็น “คนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข “ #TKSSchoolVisit2023 #อนุบาลทองอุ่น …

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ห้อง Bilingual Program และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ห้อง Smart English Program ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ตอน สำรวจฟ้าตะลุยดวงดาว ณ เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์

August 23, 2023
0

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ห้อง Bilingual Program และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ห้อง Smart English Program ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ตอน สำรวจฟ้าตะลุยดวงดาว ณ เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งได้เข้าฐานกิจกรรมท่องโลกกาแล็คซี่ ในโดมดูดาวขนาดใหญ่ ฐานกิจกรรมย่อส่วนจักรวาลผ่านมือเรา ฐานกิจกรรมจรวดพลังลม และฐานกิจกรรมนักประดิษฐ์จักรวาล และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ในโครงการ การเรียนรู้สื่อสัมผัสทางวิทยาศาสตร์ โชว์สาธิตการทดลอง …

การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 “การแข่งขันรถพลังงานลมจากลูกโป่ง”

August 11, 2023
0

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 “การแข่งขันรถพลังงานลมจากลูกโป่ง” READ MORE

สภานักเรียน ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

August 11, 2023
0

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 สภานักเรียน ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง READ MORE