Back

เด็ก ๆ ระดับชั้นอนุบาลเรียนรู้เกี่ยวกับอ้อย ในหน่วยโครงงานอ้อย รับชมวิธีการทำน้ำอ้อย และร่วมทานน้ำอ้อยแสนอร่อย

เด็ก ๆ ระดับชั้นอนุบาลเรียนรู้เกี่ยวกับอ้อย ในหน่วยโครงงานอ้อย รับชมวิธีการทำน้ำอ้อย และร่วมทานน้ำอ้อยแสนอร่อยค่ะ

READ MORE