Back

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการฯ ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและตรวจนับจำนวนนักเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ขอขอบคุณดร.วราภรณ์ บุญเจียม รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการฯ ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและตรวจนับจำนวนนักเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2566 ค่ะ

READ MORE