Back

พิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

11 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จัดพิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้คุ้มครอง ปกปักรักษาบุคลากรและเด็ก ๆ ในปีการศึกษา 2566

READ MORE