Back

พิธีประดับดาวดวงที่ 1 2 เเละ 3 ให้กับลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง

วันที่ 24 มกราคม 2567
คุณครูอุไรลักษ์ บุญมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทองอุ่น เป็นประธานพิธีประดับดาวดวงที่ 1 2 เเละ 3 ให้กับลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเป็นสัญลักษณ์การผ่านการปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือสำรอง เเละเป็นการสร้างความภาคภูมิใจพร้อมที่จะเลื่อนขั้นเป็นลูกเสือในลำดับที่สูงขึ้นต่อไป 🐯❤️