Back

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบุคลากรของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงและพร้อมที่จะดูแลเด็ก ๆ ทุกคนค่ะ

 

READ MORE