Back

บรรยากาศการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5

บรรยากาศการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5
The 5th Mental Arithmetic Competition northeastern Thailand 2024
ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้า นานาชาติขอนแก่น (KICE)