Back

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ NT

📚นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ NT ในสัปดาห์นี้ติวเข้มคณิตศาสตร์ โดยคุณครูกิ๊ก และติวเข้มภาษาไทย โดยคุณครูน้องค่ะ ✌️เด็ก ๆ ได้ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและนำเทคนิควิธีมาใช้ในการทำข้อสอบค่ะ

READ MORE