Back

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ NT

📚นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ NT ในสัปดาห์นี้ติวเข้มคณิตศาสตร์ โดยคุณครูหนิง และคุณครูกิ๊กค่ะ ✌️เด็ก ๆ ได้ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและนำเทคนิควิธีมาใช้ในการทำข้อสอบค่ะ 📖

READ MORE