Back

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ห้อง Bilingual Program และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ห้อง Smart English Program ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ตอน สำรวจฟ้าตะลุยดวงดาว ณ เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ห้อง Bilingual Program และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ห้อง Smart English Program ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ตอน สำรวจฟ้าตะลุยดวงดาว ณ เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งได้เข้าฐานกิจกรรมท่องโลกกาแล็คซี่ ในโดมดูดาวขนาดใหญ่ ฐานกิจกรรมย่อส่วนจักรวาลผ่านมือเรา ฐานกิจกรรมจรวดพลังลม และฐานกิจกรรมนักประดิษฐ์จักรวาล และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ในโครงการ การเรียนรู้สื่อสัมผัสทางวิทยาศาสตร์ โชว์สาธิตการทดลอง นักเรียนได้ความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมครั้งนี้มากค่ะ

READ MORE