Back

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงไปรยาภัส ศรีสระคู

🎉ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงไปรยาภัส ศรีสระคู ได้รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตรและเงินรางวัลในการสอบแข่งขันโครงการ “เพชรชนมณี” ครั้งที่ 2 ขอขอบคุณโรงเรียนเทศบาลท่าตูม ที่จัดโครงการขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีสนามแข่งขันและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

READ MORE