Back

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เด็ก ๆ เข้าชมศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ชมการแสดงของช้าง เช่น ช้างเต้นรำ วาดรูป ปาลูกโป่ง เตะฟุตบอล เล่นบาส เด็ก ๆ สนุกสนาน ได้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของช้าง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่าอาเจียง และถ่ายภาพกับรูปปั้นช้างที่งดงามภายในวัดค่ะ

READ MORE