Back

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลทองอุ่น

🎉กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลทองอุ่น มีการแลกเปลี่ยนของขวัญจากเพื่อนร่วมงาน ของขวัญจากโรงเรียน และรับคำอวยพรปีใหม่จากคุณตาสุระ คุณยายทองอุ่น บุญมี ค่ะ

READ MORE