Back

การแข่งขัน Story Reading นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน Story Reading กับกิจกรรม Christmas Day ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เด็ก ๆ เตรียมพร้อมในการแข่งขันมาอย่างดีเลยค่ะ 📚🇬🇧🇺🇸

READ MORE