Back

การแข่งขัน Story Reading นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน Story Reading กับกิจกรรม Christmas Day ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เด็ก ๆ ทุกคนเต็มที่ในการแข่งขันมากค่ะ ❤️

READ MORE