Back

การแข่งขันสุดยอดจินตคณิต ประจำปีการศึกษา 2566

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น อ.3 – ป.6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันจินตคณิตภายในสถานศึกษา และการแข่งขันสุดยอดจินตคณิต ประจำปีการศึกษา 2566 “สร้างสมาธิ เสริมปัญญา พัฒนาสมอง”