Back

การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

🇹🇭การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เด็ก ๆ ได้เรียนรู้หลักประชาธิปไตย การหาเสียง การแถลงนโยบาย การดีเบต และกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนยิ่งขึ้น ส่วนผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนั้น จะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้ค่ะ

READ MORE