Back

การประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน

ดร.วราภรณ์ บุญเจียม รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ร่วมประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนคัดเลือกนักเรียนตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น

READ MORE