Back
14 มิถุนายน 2564 เปิดเทอมวันแรก แต่ละระดับชั้นต้องเตรียมอะไรบ้าง
User Avatar tks

14 มิถุนายน 2564 เปิดเทอมวันแรก แต่ละระดับชั้นต้องเตรียมอะไรบ้าง

June 11, 2021
0

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เปิดเทอมวันแรก แต่ละระดับชั้นต้องเตรียมอะไรบ้าง ดูรายละเอียดได้เลยค่ะ นักเรียนที่กักตัวยังไม่ครบ 14 วันหรือยังไม่สะดวกมาโรงเรียนในสัปดาห์แรก กรุณาแจ้งคุณครูประจำชั้นให้ทราบทั้งนี้จะไม่นับเป็นวันลาหรือขาดเรียน