Teacher Kik

คุณครูกิ๊ก

เรียนรู้จากพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของ ICT ที่กว้างขึ้น ทันยุคทันโลกเปิดประตูสู่โลกกว้าง มาเรียนกับครูกิ๊กไงจะได้ไม่ตกยุค

Other Members