Back

ก๊อกน้ำและที่กดสบู่ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส

มุมอ่างล้างมือ ก๊อกน้ำและที่กดสบู่ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัสสำหรับเด็กๆและผู้ปกครอง  พร้อมให้บริการก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนค่ะ
อนุบาลทองอุ่นพัฒนาไม่หยุด บ้านแห่งความสุขอบอุ่นและปลอดภัย