Back
Showing 1-10 of 18 results

โครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (TSQM-A)

July 14, 2024
0

โครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (TSQM-A) จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรม รับฟังความต้องการและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับเขตพื้นที่ 3 ปี ด้วยเครื่องมือ Developmental Evaluation (DE) รุ่นที่ 2 READ MORE

สถาบันจินตคณิต เบรน เทรนนิ่ง ได้เข้ามาทบทวนความรู้ และทดสอบพัฒนาการด้านจินตคณิต

July 14, 2024
0

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 สถาบันจินตคณิต เบรน เทรนนิ่ง ได้เข้ามาทบทวนความรู้ และทดสอบพัฒนาการด้านจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – ป.6 READ MORE

น้อง ๆ อนุบาลร่วมกันเดินสำรวจพื้นที่และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

July 14, 2024
0

น้อง ๆ อนุบาลร่วมกันเดินสำรวจพื้นที่และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ READ MORE

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

July 7, 2024
0

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เด็ก ๆ เดินทางไป ณ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เพื่อชมการเเสดงช้างเเสนรู้และหอชมวิว Elephant World โครงการช้างของสุรินทร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์และมีประวัติความเป็นมาที่สำคัญกับจังหวัดสุรินทร์ และเดินทางไปไหว้พระที่”วัดป่าอาเจียง ” เด็ก ๆ สนุกสนานมาก ๆ ค่ะ READ MORE

เด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนรู้นอกสถานที่

July 7, 2024
0

เด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์ และปราสาทศีขรภูมิ โดยนักเรียนได้เรียนรู้ข้อปฏิบัติในการเดินทางด้วยรถไฟ และได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโบราณสถานที่สำคัญของท้องถิ่นค่ะ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความรู้และคำแนะนำกับเด็ก ๆ ค่ะ READ MORE

สภานักเรียนสำรวจพื้นที่และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง

July 4, 2024
0

สภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นร่วมกันสำรวจพื้นที่และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงเป็นพาหะ READ MORE

กิจกรรมไมโลรถโรงเรียน

June 28, 2024
0

28 มิถุนายน 2567 กิจกรรมไมโลรถโรงเรียน กีฬาคือครูชีวิต โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ขอขอบคุณไมโล ประเทศไทย (MILO Thailand) นำนมไมโลมาแจกให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-6 และมีกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกายให้กับนักเรียน READ MORE

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

June 28, 2024
0

ยาเสพติดภัยใกล้ตัวที่เด็ก ๆ ควรรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนรู้ผ่านวีดีทัศน์ เรื่องยาเสพติดในสังคมไทย เด็ก ๆ ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาและโทษที่จะเกิดขึ้นของยาเสพติด พร้อมสรุปและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหน้าชั้นเรียน โดยมีคุณครูประจำชั้นให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพราะอนุบาลทองอุ่น คือบ้านแห่งความสุข อบอุ่นและปลอดภัย ค่ะ #กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด READ MORE

กิจกรรมอัจฉริยะภาษาไทย ป.1-3

June 28, 2024
0

กิจกรรมอัจฉริยะภาษาไทย ป.1-3 หลังรับประทานอาหารกลางวัน เด็กๆมีนัดกับคุณครูนุช คุณครูตาและคุณครูประจำชั้น เพื่อมาทดสอบอ่านคำศัพท์ประจำสัปดาห์ เด็ก ป. 1-3 ทุกคนจะมีสมุดคำศัพท์คนละ 1 เล่ม คำศัพท์ 1 ชุดจะต้องได้รับการทดสอบจากคุณครูประจำชั้น ผู้ปกครองและผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของเด็ก เป็นความร่วมมือกันของบ้านและโรงเรียนเพื่อลูกๆของเราค่ะ READ MORE

จินตคณิต

June 19, 2024
0

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันจินตคณิต เบรน เทรนนิ่ง ได้เข้ามาทบทวนความรู้ และทดสอบพัฒนาการด้านจิตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3- ป.6 READ MORE