Back

🎃1 พฤศจิกายน เปิดภาคเรียนที่ 2 🎃

🎃1 พฤศจิกายน เปิดภาคเรียนที่ 2 🎃
👻เชิญชวนเด็ก ๆ แต่งกายธีม Halloween 👻
เชิญถ่ายภาพกับซุ้มด้านหน้าโรงเรียน มีเกมสนุก ๆ พร้อมของรางวัลจาก Teacher มีการประกวดการแต่งกายของน้องอนุบาล พี่ประถม และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย
คุณครูทุกท่านพร้อมแล้ว เด็ก ๆ พร้อมหรือยังคะ 👻🎃

READ MORE