Back

เด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนรู้นอกสถานที่

เด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์ และปราสาทศีขรภูมิ โดยนักเรียนได้เรียนรู้ข้อปฏิบัติในการเดินทางด้วยรถไฟ และได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโบราณสถานที่สำคัญของท้องถิ่นค่ะ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความรู้และคำแนะนำกับเด็ก ๆ ค่ะ

READ MORE