Back

พิธีอำลาตำแหน่ง และพิธีมอบตำแหน่งของคณะกรรมการสภานักเรียน

พิธีอำลาตำแหน่งของคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 และพิธีมอบตำแหน่งให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2567 ส่งต่ออุดมการณ์การทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อพัฒนาโรงเรียนของเราให้มีความน่าอยู่และมีความสุขของนักเรียนทุก ๆ คน

READ MORE