Back

พิธีมอบตำแหน่งให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2566

พิธีอำลาตำแหน่งของคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 และพิธีมอบตำแหน่งให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 ส่งต่ออุดมการณ์การทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อพัฒนาโรงเรียนของเราให้มีความน่าอยู่และมีความสุขของนักเรียนทุก ๆ คน

READ MORE