Back

ผู้บริหารดีศรีท่าตูม

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูนฤมนต์ คงนุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ได้รับเกียรติบัตร “ผู้บริหารดีศรีท่าตูม” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567