Back

บรรยากาศการหาเสียงผู้สมัครเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

บรรยากาศการหาเสียงผู้สมัครเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ของทั้ง 2 พรรค แล้วมาลุ้นกันค่ะว่าพรรคใดจะได้เป็นสภานักเรียนประจำปีการศึกษานี้