Back

บรรยากาศการขายสินค้าของนักเรียนสมาชิก ‘ผู้จำหน่ายสินค้าในโครงการตลาดต้นรัก’

บรรยากาศการขายสินค้าของนักเรียนสมาชิก ‘ผู้จำหน่ายสินค้าในโครงการตลาดต้นรัก’ เพื่อหารายได้พิเศษและฝึกทักษะชีวิต ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์
📢นักเรียนคนใดสนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ครูประจำชั้นครับ