Back

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ NT

📚นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ NT ในสัปดาห์นี้ติวเข้มภาษาไทย โดยคุณครูพลอย ✌️และติวเข้มคณิตศาสตร์ โดยคุณครูกุ้งค่ะ ✌️เด็ก ๆ ได้ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและนำเทคนิควิธีมาใช้ในการทำข้อสอบค่ะ

READ MORE