Back

ท่านประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน (A.T.S. Top Test) ประจำปีการศึกษา 2566

เด็กชายณัฐวรรธน์ แก้วสระคู
🥇รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายณัฐวัฒน์ ปรักษ์เจริญ
🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ขอขอบคุณ ท่านประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน (A.T.S. Top Test) ประจำปีการศึกษา 2566
ขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) ที่จัดโครงการขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีสนามแข่งขันและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการค่ะ