Back

ตรวจคัดกรองสายตาเชิงรุกให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ขอขอบคุณศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ที่ได้มาตรวจคัดกรองสายตาเชิงรุกให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ค่ะ

READ MORE