Back

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

🐘🐘กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เด็ก ๆ เดินทางไป ณ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เพื่อชมการเเสดงช้างเเสนรู้และหอชมวิว Elephant World โครงการช้างของสุรินทร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์และมีประวัติความเป็นมาที่สำคัญกับจังหวัดสุรินทร์ และเดินทางไปไหว้พระที่”วัดป่าอาเจียง ” เด็ก ๆ สนุกสนานมาก ๆ ค่ะ 💖💖

READ MORE