Back

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็ก ๆ เดินทางไปศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ได้เข้าชมท้องฟ้าจำลอง ฟังนิทานเรื่องของดวงดาว ชมนิทรรศการเกี่ยวกับดาราศาสตร์ อวกาศ และอีกหลาย ๆ นิทรรศการ เด็ก ๆ ได้รับทั้งความรู้คู่ความสนุกสนาน เพราะมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้เล่นมากมายค่ะ

 

READ MORE