Back

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็ก ๆ ได้เข้าชม อควาเรียม ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และวัดพระธาตุเรืองรอง ที่จังหวัดศรีษะเกษ เด็ก ๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่าง ๆ และทำบุญเทหินเททรายที่วัดค่ะ

 

READ MORE