Back

การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 8 ระดับชาติ

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ตัวแทนนักเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 8 ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดศรีสะเกษ

READ MORE